Prebrojavanje Muško/Ženskih imena (APROKSIMATIVNO)


Unesi tekst od više redova (copy-pase):